در کارگروه کاهش آلودگی هوای استان البرز مطرح شد: طرح جامع کاهش آلودگی هوای کرج با جدیت پیگیری شود.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه بحران زیست محیطی سراسر کشور را فرا گرفته است، تأکید کرد: طرح کاهش آلودگی هوای کرج با جدیت دنبال شود.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست ، معصومه ابتکار در کارگروه کاهش آلودگی هوا که در استانداری البرز به ریاست استاندار و با حضور جمعی از اعضای کارگروه برگزار شد، یکی از امتیازات استان البرز را داشتن برنامه  توسعه محیط زیست دانست و اظهار داشت: حرکت استان البرز در مسیر حفاظت از محیط زیست این استان را بر روی ریل پایداری حفظ محیط طبیعی قرار می دهد.


 

برمبنای توان منابع طبیعی بهره برداری شود

 

وی در ادامه با تأکید بر اینکه می بایست بر اساس توان منابع طبیعی از ظرفیت های موجود بهره برداری کرد، افزود: بخشی از منابع طبیعی تجدید پذیر و بخش دیگری از آن تجدید ناپذیر است و برای استفاده از ظرفیت های خاک، محیط زیست و بهره برداری از زمین ها اگر توان زمین و منابع نادیده گرفته شود خسران بوده و قحطی اقتصادی و سرمایه های موجود را در بر خواهد داشت.

Posted in: دسته‌بندی نشده