تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان ها لغو گردید.

یا تصویب هیئت وزیران، تشکیل ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان ملغی شد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد؛ تصویب نامه پیشین در مورخ 27/12/1391 موضوع تشکیل ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان لغو می شود.


این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.


یادآور می شود، پیش از این ستاد اجرایی توسعه بخش معدن در هر استان با ترکیب استاندار(رئیس)، معاون برنامه ریزی استانداری، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان(دبیر)، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر کل راه و شهرسازی استان، رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان، مدیر استانی شعب بانک عامل(حسب مورد)رئیس کل دادگستری استان، مدیر عامل شرکت برق منطقه ای استان، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان، مدیرعامل شرکت گاز استان، مدیر نمایندگی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی مرکز استان، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ای استان و رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان تشکیل شده بود و با تصویب هیئت وزیران تشکیل این ستاد متوقف شده است.


متن کامل تصویب نامه شماره ۱۲۰۳۶۲/ت۴۹۵۳۸ه مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۲


Posted in: دسته‌بندی نشده