نخستین فراخوان فعالان محیط زیست شهرستان کرج


در راستای استعداد یابی و ایجاد تشکل های مردم نهاد زیست محیطی،  اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج از فعالان محیط زیست این شهرستان دعوت به عمل آورده تا با ارائه سوابق فعالیت خود در طرح تشکل های مردمی محیط زیست شهرستان کرج شرکت نمایند.


تلفن تماس : ۱۹-۳۲۵۲۲


Posted in: دسته‌بندی نشده