از آخرین وصایای دریاچه مظلوم ارومیه … شاید خلیج فارس باشد

کار از کار دریاچه ارومیه گذشت ، حالا که شاید نزدیک 20 سال از اولین زنگ خطر کارشناسان درباره خشک شدن دریاچه ارومیه می گذرد ، بحث و مناظره می گذاریم ؟؟؟

ارومیه که هیچ ، خلیج فارس را دریابید ...

خوب به این صفحه از سایت "موسسه مطالعات ژئوپلیتیک ، استراتژیک ، تاریخ و جغرافیای خلیج فارس" دقت کنید:

تهدیدات اکوسیستم خلیج فارس

بسیاری از معضلات زیست محیطی در کشور هست که همین حالا با چند دستور و امضای آقایان حل می شود . نه بودجه میخواهد و نه مناظره و نه مبحث ... و خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل .

Posted in: دسته‌بندی نشده