پدیده زمینخواری و ادعای سازمان ثبت اسناد و املاک


در یاداشت خیلی قبل تر نوشتم زمینخواری اقدام برخلاف قانون، به معنی خوردن زمین نیست یا به معنی زمین خوردن (افتادن) نیست واژه زمینخواری یک پیامد نامطلوب (تالی فاسد) است.

در موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی روز به روز با شرائط اسفبارتری مواجه می شویم و نظاره کردن در چگونه سر درآوردن ساختمانی مجلل خوش نشینی از دل خاک زراعی، در اراضی زراعی و باغی آزارمان می دهد.

پدیده زمینخواری متأثر از مدیریت غیرحرفه ای به یک زخم کهنه و درد مزمن تبدیل شد. اثر اعمال سلیقه و تست و آزمون دهه اول انقلاب را می توان با تضعیف جایگاه ساختار دستگاه متولی زمین جمع کرد و در لابلای قانون اراضی دایر و بایر و قانون واگذاری و احیای  اراضی در حکومت اسلامی پژوهش

Posted in: دسته‌بندی نشده