امروز آخرین نيروگاه انرژی هسته‌ای ژاپن تعطیل شد!


مقامات ژاپنی اعلام کردند که با خاموش شدن راکتور شماره 4 شرکت برق کانسای این کشور از امروز یکشنبه 24 شهریور ماه به طور کامل عاری از انرژی هسته می‌شود.مردم ژاپن بعد از سونامی سهمگین و بحران هسته‌اي این کشور خواستار توقف نیروگاههای هسته‌اي کشورهای خود شده اند. قرار است امروز تنها رااکتور فعال ژاپن خاموش شود و این کشور را به کشوری عاری از انرژی هسته‌اي تبدیل کند، این اتفاق به دنبال فاجعه فوکوشیما در سال 2011 دومین بار است که در ژاپن رخ مي‌دهد.

خاموش کردن راکتور شماره 4 در تأسیسات Oi در شرکت برق کانسای در ساعات پایانی یکشنبه 24 شهریور ماه به دنبال فرآیند تصمیم گیری ژاپن درباره این که کدام راکتورها برای آغاز به کار براساس مقررات هسته‌اي جدید اعلام شده در ماه ژوئیه از ایمنی کامل برخوردارند.

تمام 50 راکتور تجاری این کشور دست کم تا پایان سال جاری میلادی خاموش مي‌مانند تا ارزیابی های امنیتی قانونگذاران هسته‌اي انجام شود، از سوی دیگر انجام تشریفات لازم برای بدست آوردن موافقت محلی به منظور آغاز به کار مجدد مستلزم سپری شدن زمان است. نگرانی عمومی نسبت به فقدان انرژی هسته‌اي که ممکن است ژاپن را با کمبود جدی انرژی رو به رو کند پس از توقف اکثر راکتورها و عدم خاموشیهای سراسری از بین رفت. اما مصرف کننده خانگی و تجاری با افزایش نرخ برق رو به رو شد.

پیش از بحران هسته‌اي فوکوشیما که به واسطه زلزله و سونامی 11 مارس 2011 رخ داد، انرژی هسته‌اي حدود 30 درصد از کل انرژی برق ژاپن را تأمین مي‌کرد. درمیان افزایش نگرانیها نسبت به ایمنی انرژی هسته‌اي در این کشور زلزله خیز، ماه مي‌گذشته انرژی هسته‌اي ژاپن برای نخستین بار در بیش از 40 سال گذشته به مدت دو ماه به صفر رسید و پس از آن دولت اجازه آغاز به کار راکتورهای 3 و 4 تأسیسات Oi را صادر کرد. قرار است راکتورهای هستهای ژاپن هر 13 ماه مورد بازرسی و بررسی دوره‌اي قرار بگیرند. درحال حاضر چند راکتور از جمله راکتورهای شماره سه و چهار تأسیسات Oi در انتظار تأیید شدن هستند.

دولت شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در تلاشهای خود برای توسعه اقتصاد به وضوح بیان کرده است که انرژی هسته‌اي نقش مهمی در تأمین انرژی این کشور را برعهده خواهد داشت اما بسیاری از نظر سنجی ها نشان مي‌دهد که اکثریت مردم این کشور با آغاز به کار راکتورها مخالف هستند و دولت نیز تاکنون از اظهار نظر در این رابطه که چه تعداد راکتور کار خود را از سر مي‌گیرند و چه نقش آنها در بدست آوردن رضایت محلی برای از سرگیری کار راکتورها ایفا مي‌کنند.

هنوز هم پاک کردن تأسیسات هسته‌ای دای ایچی فوکوشیما که متعلق به شرکت برق توکیو است به عنوان یک چالش بزرگ مطرح مي‌شود و انتظار مي‌رود که این مسئله با وجود سوخت مذاب داخل سه راکتور در این کارخانه و آب آلوده به مواد رادیواکتیو که هر روز افزایش مي‌یابد در دهه های آتی نیز این موضوع همچنان یک چالش باقی یماند.

Posted in: دسته‌بندی نشده