تکرار هفتگی آتش سوزی میانکاله و سکوت نهادهای دولتی

 


خواهش میکنم به اشتراک بگذارید
نام من محیط بان است ،شغلی که شاید در این مملکت اعتقادی جدی به آن وجود ندارد . من هم همچون همه مردم دنیا اول با دغدغه نان و پس از آن برای عشقم که طبیعت است تلاش میکنم .
با این تفاوت که در شغل من باید  آتش نشان بود،باید توان گرسنگی خانواده بدلیل حقوق کم را داشت،باید هر روز انتظار شلیک یک شکار چی متخلف را  به خود را داشت ،باید توان پیمایش پله های دادگاه را بخاطر برخورد با یک شکارچی را داشت و باید های دیگری که شاید برای شما قابل درک نباشد .
این سرزمین ما و پرندهایمان است که هر روز در آتش جهل و سود جویی برخی میسوزد .
اما باید دانست که طبیعت تا حدی تحمل خواهد کرد .
محیط بان میانکاله در گرمای 19 شهریور 92 در حال خاموش کردن آتش در پناهگاه
-------------------------
حر منصوری عبدالملکی
    دیده بان میانکاله

Posted in: دسته‌بندی نشده