کوه شاه به زانو درآمد/ ادامه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی کرمانیها برای نجات طبیعت

به گزارش خبرگزاری مهر :  گوشه گوشه کرمان زخمهای گسترده ای بر طبیعت استان به بهانه فعالیتهای معدنی و صنعتی نمایان است، به دلیل وجود معادن گسترده در این استان و با توجه به دیدگاههای توسعه ای و اقتصادی انجام متعارف این فعالیتهای صنعتی و معدنی قابل توجیه است اما استان کرمان که بخش قابل توجهی از پهنه خود را گرفتار بیابان و خشکسالی می بیند در شرایط نا مناسبی از نظر اقلیمی قرار گرفته است. حفظ عرصه های طبیعی این استان برای ایجاد تعادل بسیار قابل توجه است اما از سوی دیگر تشدید و ادامه فعالیتهای معدنی در مناطق مختلف استان کرمان این تعادل را به نفع صنعت تغییر داده است.

این درحالی است که مسئولان محیط زیست در این خصوص سکوت کرده اند و مدیرکل منابع طبیعی نیز از صدور مجوز اکتشاف توسط این اداره کل خبر داده است. نکته جالب توجه اینکه مسئولان زی ربط گفته اند هر چند که می دانند فعالیت این معدن موجب خدشه به محیط زیست می شود اما به دلیل توجیهات اقتصادی فعالیت معدن بلا مانع است.

تخریب کوه شاه ادامه دارد

اما طبق گزارش خبرنگار اعزامی مهر به منطقه کوه شاه بخش قابل توجهی از منطقه کوه شاه به دلیل احداث جاده و همچنین فعالیتهای معدنی تخریب شده است و این روند همچنان ادامه دارد. جاده ای از دامنه تا نزدیکی قله کشیده شده است و حضور در این منطقه به عنوان منطقه معدنی غیر مجاز اعلام شده است.

مهاجرت حیوانات بومی از منطقه

احداث این جاده موجب تخریب تعدادی از آبراهها، چشمه ها و مراتع شده است همچنین به گفته ساکنان محلی منطقه بخش قابل توجهی از وحوش از جمله کل و قوچ این منطقه از کوه شاه مهاجرت کرده اند. همچنین مردم روستاهای اطراف به دلیل قطع شدن منابع آبی روستاها دچار دردسرهای متعدد شده اند. به گفته مردم محلی یکی از آبشارهای زیبای کوه شاه نیز بر اثر این فعالیتهای معدنی تخریب شده است.

اخلال در تامین آب روستاهای پائین دست

یکی از ساکنان روستاهای پائین دست کوه شاه در گفتگو با مهر اظهارداشت: آب مورد نیاز تعداد قابل توجهی از روستاها از کوه شاه تامین می شد اما پس از فعالیتهای معدنی آب به کلی خشکیده است.

زهرا محمدی افزود: دامها و باغهای ما به دلیل بی آبی در آستانه خسارت جدی قرار دارند اما تاکنون اقدامی برای حل مشکل روستاها نشده است. محمدی افزود: کوه شاه از ارتفاعات برفگیر منطقه است و طبیعا مهمترین مرکز تامین آب منطقه است. وی ادامه داد: از سوی دیگر جاده منتهی به معدن که یک جاده روستایی است این روزها به مسیر رفت و آمد کامیونها و ماشینهای سنگین تبدیل شده است.ادامه مطلب ....

Posted in: دسته‌بندی نشده