تولید سوخت زیستی اتومبیلهای آینده از فضولات پانداپانداهای بزرگ یک روز سوخت اتومبیل را تأمین کرده و به پیشرفت سوختهای زیستی کمک خواهند کرد.پانداهای بزرگ به نامهای "یا یا" و " لی لی" در باغ وحش ممفیس در تنسی آمریکا در  تغییر روش تولید سوختهای زیستی از ذرت و سایر محصولات کشاورزی و محصولات غیر غذایی نقشی برعهده گرفته اند.

اشلی براون رئیس این تحقیقات اظهار داشت: ما به این نتیجه رسیدیم که میکروبهای موجود در فضولات پانداها می تواند راه حلی برای جستجوی منابع جدید ثبات پذیر انرژی باشد.براون و دانشجویانش در دانشگاه ایالتی می سی سی پی 40 نوع میکروب را کشف کردند که در روده های پانداهای بزرگ زندگی می کنند و می توانند به تولید سوخت زیستی ارزان تر و ساده تر کمک کنند.

پانداها بامبو می خورند و دارای سیستم هاضمه کوتاهی هستند که این سیستم هاضمه کوتاه نیازمند باکتریهایی با آنزیم بسیار قوی است که لیگنوسلولز را تجزیه می کند.براون گفت: زمان خوردن تا دفع کردن در پانداها بسیار کوتاه است، بنابراین میکروبهای آنها باید برای رساندن ارزش غذایی بامبوها به بدنشان بسیار موثر عمل کنند. این امر کلید تولید سوخت زیستی است از این رو ما روی میکروبهای موجود در فضولات پاندا متمرکز شده ایم.

براون یادآور شد که این تحقیقات می توانند اطلاعات مهم و جدیدی برای سلامت نگاه داشتن پانداهای بزرگ به دست آورد.این دانشمندان قصد دارند پژوهش خود را به منظور استفاه از نمونه‌ مدفوع پانداهای قرمز که رژیم غذایی آنها نیز گیاه بامبو است، گسترش دهند.

سوخت های زیستی را می توان از هر منبع کربن مثل گیاهان که به سرعت جایگزین می شود بدست آورد. بسیاری از گیاهان مختلف و مواد مشتق شده از گیاهان برای تولید سوخت زیستی استفاده می شود./منبع

Posted in: دسته‌بندی نشده