نجات اقیانوس‌های جهان از زباله‌های پلاستیکی

دانشجوی جوان هلندی طرح مفهومی یک وسیله شناور را ارائه کرده است که می
تواند در مدت پنج سال تمامی آب های جهان را از زباله های پلاستیکی پاکسازی
کند.
«بویان اسلات»
دانشجوی 19 ساله هلندی طرح مفهومی پاکسازی اقیانوس (ocean cleanup) را
ارائه کرده است.بر اساس ادعای طراح، این دستگاه شناور قادر به جمع آوری 20 میلیارد تن زباله پلاستیکی از آب دریاها و اقیانوس های مختلف جهان است.
طرح مفهومی این محقق جوان شامل مجموعه ای از پلت فرم های شناور است که بدون
آسیب زدن به محیط طبیعی دریا و زندگی موجودات دریایی از جمله پلانکتون ها،
پلاستیک های شناور را شکار می کند.به جای استفاده از تور برای بدام انداختن زباله ها، از غلتک های شناوری
استفاده می شود که زباله های پلاستیکی را بداخل دستگاه هدایت می کنند و
همزمان آب و سایر موجودات دریایی بدون آسیب از بخش دیگر خارج می شوند.
در کنار آرایه های خورشیدی، مجموعه ای از پردازنده های زیر آبی با عبور جریان آب، اقدام به تولید انرژی مورد نیاز دستگاه می کنند.
طرح مفهومی پاکسازی اقیانوس می تواند سالانه 500 میلیون دلار از بخش بازیافت زباله های پلاستیکی درآمد زایی داشته باشد.این محقق جوان قصد دارد با تأسیس بنیاد پاکسازی اقیانوس و جلب سرمایه گذار،
طرح مفهومی دستگاه شناور جمع‌آوری زباله های پلاستیکی را توسعه دهد.

Posted in: دسته‌بندی نشده