محسن هاشمی رئیس سازمان محیط زیست؟به نقل از  انتخاب:  با وجود آنکه رقابت میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در شورای شهر تهران سرانجام ریاست شورا و شهرداری را به طور برابر میان این دو تقسیم کرد و از سویی محمدباقر قالیباف بر استفاده مدیریتی از محسن هاشمی تاکید کرد، برخی از صاحبنظران مدیریت شهری معتقدند که تاکید ویژه هاشمی بر اولویت محیط زیست و شهر فرهنگی در کنار ریل‌محوری با هدف کاهش آلودگی هوا، نگاه مدرن‌تری را نسبت به برنامه‌های محمدباقر قالیباف در پیش رو می‌گذارد.
یک منبع مطلع در شورای شهر گفت: اکثریت اعضای شورای شهر از تاکید ویژه محسن هاشمی بر مثلث محیط زیست، ریل‌محوری و حقوق و فرهنگ شهروندی در برنامه‌های ارائه شده برای مدیریت شهرداری تهران رضایت داشتند و حتی موافقان مدیریت محمدباقر قالیباف قرار است در کمیسیون‌های تخصصی شورای شهر از این برنامه‌ها به ویژه تاکید بر محیط زیست و کاهش آلودگی هوای تهران استفاده کنند.
از سوی دیگر شنیدها حکایت می‌کند که کارشناسان و انجمن‌های محیط زیست با توجه به توان مدیریتی و نگاه محیط زیست محور هاشمی برای تهران فردا پیشنهاد می‌کنند که سازمان حفاظت از محیط زیست نیازمند چنین نگاهی است تا دوران مدیریتی درخشان دکتر معصومه ابتکار بار دیگر احیا شود و این سازمان از حاشیه به متن بازگردد.
به اعتقاد کارشناسان، سازمان حفاظت از محیط زیست جز در دوره یادشده هرگز در هشت سال گذشته جدی گرفته نشده است و از سویی نگاه به محیط زیست و حفظ منابع مربوط به آن که می‌تواند بزرگ‌ترین نقش را در آینده توسعه ایران ایفا کند و تا پایان دولت نخست روحانی، این سازمان از مقتدرترین سازمان‌های کارآمد و نقش‌آفرین و حتی ناظر در روند توسعه عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور باشد، بی‌تردید نیاز دارد که از نظر مدیریتی و اجرایی نیز در محور توجه قرار گیرد.
محسن هاشمی نامزد شهرداری تهران گرچه ممکن است فروتنانه با روابط صمیمانه‌ای که در شهرداری تهران دارد، خدمت در مترو را بار دیگر بپذیرد اما با این وجود شاید اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان پس از ارائه برنامه‌های وی برای شهر تهران، به پتانسیل‌ها و توانایی‌های تازه‌ای از محسن هاشمی پی برده باشند. همین امر سبب می‌شود تا «نگاه متفاوت» و «توان اجرایی» او، عاملی باشد برای رفتنش به سازمان حفاظت از محیط زیست.
Posted in: دسته‌بندی نشده