معرفی کتاب : قوانین و مقررات حفاظت از کیفیت منابع آب ایران

کتاب "قوانین و مقررات حفاظت از کیفیت منابع آب ایران" مشتمل بر قوانین، مصوبات، آیین نامه ها، بخشنامه ها و استعلام های حقوقی تا پایان سال 1390، در شمارگان یک هزار نسخه از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران منتشر شد.

به گزارش شبکه خبری آب ایران، این کتاب در 282 صفحه و پنج فصل، مجموعه ای از اطلاعات مربوط به قوانین و مقررات موجود در زمینه حفاظت از منابع آب را همراه با لوح فشرده متن کامل تمام اسناد و مدارک موجود در کتاب، در اختیار مخاطب قرار می دهد.
مهندس محمد حاج رسولیها، مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، در بخشی از پیشگفتاری که بر این کتاب نوشته، آورده است:"لازمه برخورداری از آب سالم، حفظ تعادل اکولوژیک در اکوسیستم های آبی و تأمین حقابه های محیط زیستی آنهاست. پر واضح است که لازمه عملی شدن همه موارد پیش گفته، به کارگیری ابزارهای قانونی، ساختار سازمانی کارا و توانمند است."
در ادامه این پیشگفتار آمده است:" قوانین، مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های بسیاری در راستای حفاظت از منابع آب در کشور وجود دارد که لازم است تمامی دست اندرکاران حفاظت از منابع آب کشور، نسبت به آنها اشراف و آگاهی مناسب داشته باشند."
در فصل اول این کتاب، قوانین و مقررات موجود در زمینه حفاظت از کیفیت منابع آب؛ در فصل دوم، آیین نامه ها و مصوبات مربوط؛ در فصل سوم، استانداردها، ضوابط، راهنماها، دستورالعمل ها و فهرست خدمات مربوط؛ در فصل چهارم، بخشنامه ها و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرتبط با حفاظت از کیفیت منابع آب و در فصل پنجم کتاب، آسیب شناسی قوانین، مقررات، آیین نامه ها، ضوابط و استانداردهای حفاظت از منابع آب کشور، درج شده است.
این کتاب را نغمه مبرقعی، شهین دخت برق جلوه، سید حسین هاشمی، محمدحسین رمضانی و هدی یزدان پناه، گردآوری و تدوین کرده اند.
ویراستاران فنی این کتاب نیز، محمدتقی توکلی، جواد حسن نژاد و ساناز مصطفی پور هستند.

Posted in: دسته‌بندی نشده