کنفرانس بیوتکنولوژی محیط زیستی – اردیبهشت 1392

محورهاي همايش:
 ۱-بیوتکنولوژی دریایی (Marine Biotechnology)
 حسگرهای زیستی و باکتریهای دریایی
 ژنهای کاوشگر در شناسایی موجودات مفید و مضر (پاتوژنهای ماهی در سیستمهای آبزی پروری)
 ژنهای کاوشگر و اکولوژی آبزیان
 به کار گیری آفت کشهای زیستی در دریاهايي
 مهندسی میکروجلبکهای دریایی در تولید سوخت زیستی
 ميكرو ارگانيزم هاي دريايي و پاكسازي زيستي آلودگيهاي نفتي دريا
 حذف آلاينده هاي زيستي و ميكروبي درياي خزر
 حذف آلاينده هاي زيستي ،نفتي ، فلزات سنگين ، مواد دفع كشتي ها در سواحل جنوبي
 کاربرد تکنیکهای مولکولی در ایجاد و حفاظت از منابع ژنتيك ذخاير ژنتيكي دريايي 
 •جلوگیری از روند رو به کاهش تثبيت تنوع گونه های دریایی
 بیوتکنولوژی در سلامت و بهداشت موجودات آبزی پروري

2- بیوتکنولوژی منابع (Resource Biotechnology)
• کاربردهای بیوتکنولوژی در کشاورزی پایدار
• بهره برداری پایدار از منابع شیلاتی
• تنوع زیستی و امنیت غذایی
• تاثیر گیاهان تراریخته بر محيط زيست و ارائه راهكارها به منظور رفع اثرات سوء آنها
• تشخيص بيماريها و آفات

3- بیوتکنولوژی و پالایش زیستی
• تکنولوژی ممبرنها
• جلبک و فتوبیوتکنولوژی (Algae and photobiotechnology)
• بهینه سازی فرایندهای تصفیه آب و فاضلاب
• بیوکاتالیزورهای زیست محیطی
• بیوکاتالیزورها و حذف زیستی آنزیمی
• پالایش زیستی و تجزیه زیستی (Bioremediation and Biodegradation)
• كاربرد بيوتكنولوژي در حذف آلودگيهاي آب، خاك و هوا
• روشهاي نوين امحاء انواع پسماندها
• روشهاي نوين حذف ريزگردها با تكيه بر روشهاي زيستي
• حذف آلاينده هاي خروجي خودروها و دودكش صنايع
• حذف آلاينده هاي مختلف آب، پساب و خاك به روش نوين (اعم از آلاينده هاي نفتي،كود،سموم،فلزات سنگين و ساير موارد)
• كاربرد بيوتكنولوژي در مديريت پسماندهاي شهري،صنعتي،كشاورزي وبيمارستاني

4- پایش آلاینده ها و بیوتکنولوژی
• اندازه گیری شاخصهای آلودگی با استفاده از روشهای بیوتکنولوژی
• نشانگرهای مولکولی و تنوع زیستی
• مهندسی ژنتیک و تکنولوژی تولید محصولات نوترکیب در حذف آلودگیها
• بيوتكنولوژي و شناسايي گونه هاي گياهي و جانوري
• روشهاي نوين تشخيص و اندازه گيري آلاينده هاي محيط زيست (آب،پساب،خاك وهوا) به روش زيستي

۵- ایمنی زیستی
• ایمنی زیستی و مخاطرات فناوری زیستی
• ضوابط و مقررات ایمنی زیستی

6- بیوتکنولوژی و صنایع پاک
• بیوتکنولوژی و فناوریهای پاک (Biotechnology and Clean Technology)
• پالایشگاههای زیستی (Biorefineries)
• سوختهای زیستی (Biofuels)
• بیوانرژی (Bioenergy)
• فناوریهای میکروبی و بیوشیمی
• ازدياد برداشت از مخازن نفتي

7- تاثیر بیوتکنولوژی در تنوع زیستی و حفظ ذخایر ژنتیکی
• روش تشخيص سريع بيماريهاي حيات وحش
• حفاظت و نگهداري از گونه هاي در حال انقراض
• حفاظت از تنوع زيستي
• كنترل گونه هاي مهاجم غير بومي
 برگزار كنندگان: سازمان حفاظت محيط زيست - دانشگاه محيط زيست
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 15 اسفند 1391
تاريخ برگزاري همايش: 1 و 2 اردیبهشت 1392
سايت همايش: uoe.cnf.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 32803027-026
آدرس دبيرخانه: كرج -ميدان استاندارد -دانشگاه محيط زيست
محل برگزاري: تهران- سالن كنفرانس هاي بين المللي سازمان حفاظت محيط زيست
ایمیل:
[email protected]

 

Posted in: دسته‌بندی نشده
Copyright © 2024 گرین‌بلاگ
Optimized by Optimole