نشستی دیگر به مناسبت روز کوهستان

امروز، در باشگاه کوه نوردی تهران نشستی خواهیم داشت در ارتباط با روز جهانی کوهستان. دوشنبه ی گذشته نیز نشستی در باشگاه کوه نوردی و اسکی دماوند، و در جمعه ی گذشته همایش بزرگ کوه نوردان مازندرانی را با همین موضوع داشتیم در سیاه بیشه ی آمل. همچنین اعضای دفترهای نمایندگی انجمن کوه نوردان ایران در ساری و قائم شهر با همکاری هیات کوه نوردی ساری و انجمن دوستداران دماوند و... یک نشست و راه پیمایی به همین مناسبت، برگزار کرده اند.

قطعا این همدلی ها و هم اندیشی ها، گام های موثری را در جهت تحقق شعار "همکاری کوه نوردان، راهی برای حفاظت کوهستان" در پی خواهد داشت.

 Celebration of the International Mountain Day, in Iran

 

The fourth meeting organized by the Alpine Club of Iran and  the Mountain Watch of Iran, on the occasion of  the International Mountain Day