ثبت 110 میلی متر بارش در استان های تهران و البرز

گزارش بارش ها در 11 ایستگاه باران سنجی زیر پوشش شرکت آب منطقه ای تهران از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه) تاکنون نشان می دهد که بارش ها در این حوزه به حدود 110 میلی متر رسیده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه91) تا امروز – دوشنبه 27 آذر ماه -، بارش های استان های تهران و البرز به بیش از 110 میلی متر رسیده که این میزان بارش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و نیز دوره بلند مدت به ترتیب 41 درصد کاهش و 27 درصد افزایش یافته است.
بارش های ثبت شده در مدت مشابه سال گذشته و دوره بلندمدت به ترتیب 186 و 86.6 میلی متر بوده است.
میزان بارش های ثبت شده در استان های تهران و البرز از ابتدای آذرماه امسال تاکنون نیز به 40.3 میلی متر رسیده که این میزان شش درصد بیشتر از متوسط بارش های دوره بلندمدت است.
حجم ریزش های جوی استان تهران و البرز نیز از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به دو میلیارد و 159 هزار متر مکعب رسیده است. این میزان در آذرماه امسال 793 میلیون متر مکعب گزارش شده است.
این گزارش همچنین حاکی است که از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه 91) تاکنون، ایستگاه های نسا کرج، رودک جاجرود و سیرای کرج به ترتیب با 209.4، 203 و 170 میلی متر به عنوان ایستگاه های پربارش و فیروزکوه و ورامین با 59.5 میلی متر به عنوان ایستگاه های باران سنجی کم بارش زیرپوشش شرکت آب منطقه ای تهران ثبت شده‌اند.

Posted in: دسته‌بندی نشده