دستگاه تمرین سنگ‌نوردی «ری‌وال» کار نمی‌کند!!در نمایش‌گاه تجهیزات ورزشی در ماه گذشته -آبان ۹۱-  ، دستگاهی معرفی شد به‌نام «ری‌وال» که برای تمرین سنگ‌نوردی در سالن‌های سنگ‌نوردی و یا در خانه و فضای خصوصی قابل استفاده است. نمونه‌ی غربی این دستگاه به نام «ترد وال - Tread Wall » که نمونه‌ی ایرانی شباهت زیادی به آن دارد، سال‌هاست که در غرب به‌کار گرفته می‌شود و ساخت آن در ایران اقدام جالبی بود که از شنیدن آن خوش‌حال شدم.
با ورود «ری‌وال» به سالن سنگ‌نوردی محمد داوودی استقبال خوبی از این ماشین شد و به نظر می‌رسید که مربیان هم برنامه‌هایی برای تمرین شاگردان خود بر روی این ماشین آماده می‌کنند.
اما
دستگاه پس از دو سه روز کار با نوشته‌ای به‌روز شد!     دستگاه خراب است

دیروز با محمد طبیبی صحبت کردم و او می‌گفت که سه بار برای تعمیر دستگاه مراجعه کرده‌اند و متاسفانه این ماشین حتی در شرایط معمولی و نه فشرده‌ی کاری هم جواب نمی‌دهد.
بیشترین مشکل ماشین دررفتن زنجیر آن است که می‌تواند به علت‌های زیر باشد:
۱- عرض کم زنجیرها
۲- انتخاب زنجیر و جرخ زنجیر نامناسب با توجه به نوع نیروهای روی ماشین و نامتقارن بودن آنها
۳- ناهم‌محوری تکیه‌گاه‌های چرخ زنجیرها

امیدوارم که سازنده هرچه سریع‌تر اشکال دستگاه را برطرف کند تا امید به تولید داخلی (هرچند که این یک ماشین بسیار ساده است) به یاس تبدیل نشود!