سپیدی!

سلام مهدی
برای تو
اگر که در پای کوه سپید آرمیده‌ای
یا هرکجایی از جهان،
آرامش می‌خواهم
و
سپیدی


مون بلان - مرداد ۱۳۹۱