دریاچه ی ارومیه در پایان بهار

 

مقایسه ی مساحت دریاچه ی ارومیه در آخرین روز بهار سال 1390 (رنگ قرمز) با آخرین روز بهار سال 1389 (رنگ زرد). تخمین مساحت کاهش یافته: 425 کیلومتر مربع. تخمین مساحت فعلی دارای آب: 4335 کیلومتر مربع (بر اساس شاخص NDVI). مابقی اش هم که بدون شرح است.

برای دیدن تصویر بزرگتر روی نقشه کلیک کنید. برای مطالعه ی سایر مطالب مرتبط با دریاچه ی ارومیه اینجا کلیک کنید.

 

دریاچه ی ارومیه تیر 1390 و تیر 1380