مرگ امیرحسین مقیمی

عکس از سایت خانه کوه‌نوردان کرج

عصر جمعه‌ی ۱۴ مهر ۱۳۹۱

خبرخوان خود را نگاه می‌کردم که کوه‌نوشت به‌روز شده بود و ای‌کاش که با این خبر به‌روز نشده بود! دیواره‌ی پل خواب، سقوط امیرحسین مقیمی، آسیب شدید و سرانجام مرگ سنگ‌نورد جوان کرجی.

مرگ دردناک امیرحسین مقیمی را به خانواده‌اش، دوستان و هم‌طنابانش تسلیت می‌گویم.

خبرها را مرور کردم و همه بازنشر همان خبر کوه‌نوشت بودند بی‌اینکه اطلاعات جدیدی بدهند. تنها جایی خواندم که فرود او از طول ۲ مسیر ntm منجر به این سقوط شده است.

امیدوارم که دوستان و هم‌راهان و یا شاهدان حادثه با بیان آنچه که دیده‌اند به دریافتن دلیل این حادثه‌ی مرگ‌بار و غم‌انگیز کمک کنند.

پ ن

نگاهی به حادثه‌های چند سال گذشته سنگ‌نوردی و دیواره‌نوردی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ي آنها در حین فرود رخ داده است!