مدتي اين مثنوي تاخير شد

چند هفته اي براي شركت در دوره بين المللي تكنولوژي مهار بيابان زايي به كشور چين سفر كرده بودم از اين رو اين وبلاگ براي مدتي بروز نشد. اميدوارم بتوانم در فرصتهاي مناسب تجربيات و كارهاي محققين كشور چين را در ارتباط با محيط زيست و مهار بيابانزايي براي خوانندگان خوب اين وبلاگ منتشر كنم

 

Posted in: دسته‌بندی نشده