سرهنگ،خبر قوه قضاییه را نشر اکاذیب می خواند

خبر لغو بودجه ساخت موزه دفاع مقدس در جنگل ناهارخوران گرگان از سوی ” هیات بررسی و تصویب مصوبات دولت با قوانین ” با سرعتی عجیب به نقل از روزنامه شرق و سبزپرس بر روی خروجی خبرگزاری ها، وب سایت ها و نشریات مختلف داخلی و خارجی قرار گرفت. به گونه ای که طی یک روز، از استان های مختلف و شهرهای گوناگون ایمیل ها و پیامک های زیادی را درباره این خبر دریافت کردم. اما واکنش مجری طرح احداث موزه جنگ، بسیار شتابزده بود. آنقدر که نمی توان درباره آن سکوت اختیار کرد و پرسشی از ایشان نکرد.

سرهنگ ابوالحسن میرکریمی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان گلستان در نخستین واکنش، خبر را تکذیب کرد و گفت که انتشار چنین خبری، نشر اکاذیب است و محل پیگرد قانونی دارد. برخی دیگر از مسوولان استان و سایت های خبری نیز همین موضع را اتخاذ کرده و تحلیل هایی با این رویکرد را بر روی خروجی سایت هایشان قرار دادند.

اما نکته ای که هیچکس بدان اشاره نکرد این بود که تمام موضوعات مطرح شده در گزارش، مبنی بر لغو بودجه موزه دفاع مقدس، مستند بوده و با ذکر شماره نامه، تاریخ و شماره روزنامه رسمی قوه قضاییه و متن نامه رییس مجلس با تاریخ مصوبه فوق و حتی آوردن بند چهارم این مصوبه درباره ” بودجه موزه ” در گزارش فوق صورت گرفته و اگر جناب مدیرکل محترم و یا دوستداران گرامی احداث این موزه در جنگل ناهارخوران مایلند خبری را تکذیب کنند و انگ نشر اکاذیب و دروغ گویی بر پیشانی فردی بزنند، در واقع ” روزنامه رسمی قوه قضایی” را متهم کرده اند. چرا که در گزارش خبر لغو بودجه موزه جنگ نه از سوی دوستداران محیط زیست مطرح شده و نه از قول مسوولان مخالف این طرح؛ بلکه نامه شخص رییس مجلس خطاب به رییس جمهوری عینا آورده شده که یکی از آنها ابطال این بودجه به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی است. …روزنامه رسمی قوه قضایی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی مسوول انتشار مصوبات و تغییرات قانونی هر حوزه …است که توسط قوه قضاییه منتشر می شود.

بر این اساس به نظر می آید مدیرکل محترم حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گلستان باید با شهامت تمام، پای حرف خود بایستند و روزنامه رسمی قوه قضاییه و همچنین ” هیات بررسی و تصویب مصوبات دولت با قوانین ” و نیز رییس مجلس شورای اسلامی را به عنوان اعلام کننده و انتشار دهنده اولیه خبر لغو بودجه ساخت موزه دفاع مقدس در جنگل ناهارخوران مورد بازخواست قرار دهند. چرا که ما تنها نقل کننده خبر بوده ایم.

هرچند ایشان خبر رسمی قوه قضاییه را نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی اعلام کرد؛ ولی با کمال تاسف نهادهای قانونی هیچ برخوردی با این ادعای ایشان که خود ” نشر اکاذیب ” و متهم کردن یکی از قوای سه گانه نظام جمهوری اسلامی است نکردند.

منبع: سبزپرس

Posted in: دسته‌بندی نشده