دومین گردهم‌آیی دره‌‌نوردان ایران

دومین گردهم‌آیی دره‌‌نوردان ایران (2 و 3 شهریور 91):
– محیط‌زیست و اخلاق دره‌نوردی
– عکاسی
– مبحث برنامه‌های اکتشافی و ….
نخستین برنامه این گردهم‌آیی به محیط‌زیست و اخلاق دره‌نوردی اختصاص دارد.

http://www.irancanyon.com/newsDetail.aspx?mode=1&id=65