چه سرنوشتی در انتظار شامپانزه‌های باغ وحش ارم است؟

سال‌هاست که انتقادات زیادی به محل و جایگاه نگهداری شامپانزه‌های باغ وحش ارم وارد شده و اکنون مسئولان باغ وحش ارم از بهسازی و ساخت جایگاه جدید برای شامپانزه‌های این مجموعه خبر می‌دهند.