ثبت نخستین روز هوای «ناسالم برای همه» طی تابستان در تهران

در پی افزایش آلاینده ازن در هوای پایتخت، مدیر واحد پایش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از ثبت نخستین روز ناسالم برای همه در روز جمعه (۱۸ تیرماه) خبرداد.