هیچ گونه انفجاری برای استخراج در این معدن صورت نگرفته است

بهره‌بردار معدن سکوره شرقی و غربی شهرستان چگنی گفت: هیچ گونه انفجاری برای استخراج در این معدن صورت نگرفته است.