مقامات کالیفرنیا در جست و جوی عامل حمله به ده‌ها پلیکان قهوه‌ای

حمله به ده‌ها پلیکان قهوه‌ای موجب شکستن بال‌های این پرندگان شده و اکنون مقامات محلی تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرده اند تا بفهمند که عامل این آسیبهای شدید انسان بوده است یا نه؟