پایان انتظار ۳ ساله بوشهری ها برای بازسازی ایستگاه سنجش آلودگی هوا

عملیات بازسازی و افتتاح ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهر بوشهر  پس از سه‎ سال به پایان رسید.