تخصیص حق‌آبه شرب و زیستی به پایین‌دست رودخانه دز

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول از تخصیص ۲۳۵ میلیون مترمکعب حق‌آبه زیست محیطی و آب شرب به رودخانه دز خبر داد.