به بهانه ی دو سالگی این یادداشت ها

 

این وب سایت، امروز دو ساله شد. دو سالی که برای من همراه بود با آموختن و پیدا کردن دوستانی گرامی و عزیز. برنامه های خوبی برای سال آینده ی وب سایت دارم که امیدوارم بتواند به افزایش آگاهی های عمومی پیرامون تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن کمک کند. فرصت خوبی است برای چند یادآوری:

1دو سال با تغییرات اقلیمی– پیش و بیش از هر چیز باید از همسرم تشکر کنم. خیلی از فرصت هایی که وقت و بی وقت برای نوشتن و ترجمه کردن مطالب سایت صرف می کنم، در حقیقت متعلق به او است که سخاوتمندانه آن را به من هدیه می کند.

2-  مخاطبان ساکت اما عمیق این نوشته ها برایم خیلی بیش از کلمات و سطور این پایگاه باارزشند. از تمامی حدود یک صد نفری که از مسیرهای مختلف هر روز به این خانه می رسند و مطالبم را می خوانند و حدود چهل نفری که به طور مستمر و روزانه با من هستند سپاسگزارم. از دوستانی که با کامنت هایشان به تکمیل مطالب کمک می کنند به طور ویژه متشکرم.

3- بار دیگر یادآوری می کنم که این وب سایت و متکلم وحده اش بسیار خوشحال می شود که این بستر را در اختیار سایرین قرار دهد تا پیرامون تغییرات اقلیمی بنویسند و تعامل کنند. حسب این تفکر، از همه ی دوستانم دعوت می کنم که در صورت تمایل در نگارش محتوای این پایگاه با من همکاری کنند.

4- در طی دو سال گذشته و به واسطه ی پیش بردن این سایت حداقل با بیست نفر از پژوهشگران ایرانی فعال در حوزه ی اقلیم آشنا شده ام. دوستانی از خود ایران، سوئد، آلمان، ژاپن و … امیدوارم در آینده ی نزدیک بتوانم شبکه ی کوچکی از پژوهشگران اقلیمی را روی همین سایت راه اندازی کنم.

بار دیگر از همه ی شما بابت همراهی اتان ممنونم.

 

همیشه رو به راه باشید

بهروز

 

– راستی، فعلا ذهنم روی نام “اقلیم ایرانی” برای سایت متمرکز شده است با ترجمه ی (Persian Climate). هنوز تردید دارم. “اقلیم و زندگی” و “اقلیم نگاری” را هم گوشه ذهنم نگاه داشته ام. با توجه به اینکه ماژول کامنت ها به دلیل فنی چند روز فعال نیست اگر پیشنهادی داشتید از طریق ایمیل خبرم کنید.