شمارش معکوس نفس‌های تالاب گاوخونی

اگرچه ۵۰ سال پیش کنوانسیون رامسر به عنوان اولین کنوانسیون تالابی جهان شروع به کار کرد و دوم فوریه به عنوان روز جهانی تالاب‌ها در تقویم جهانی ثبت شد، اما اکنون در آستانۀ پنجاه سالگی این کنوانسیون، شاهد خشکی بسیاری از تالاب های کشور از جمله گاوخونی هستیم.