دكتر سلاجقه از سازمان جنگلها و مراتع كشور رفت

 

دكتر سلاجقه از همان روزهاي آغازين مسئوليتش در سازمان جنگلها و مراتع كشور در پي ارتقاي سازمان بود و اين موضع را بارها در مصاحبه ها و سخنراني خود اظهار كرده بود اما بقرار اطلاع در اين مورد تصميماتي ديگري در حال رخ دادن بوده است از جمله گزينه هاي مختلفي كه براي اصلاح ساختار مديريت منابع طبيعي کشور مطرح بوده، انحلال سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور و الحاق معاونت هاي مختلف آن به قسمت هاي متفاوتي در وزارت جهاد کشاورزي بوده است. لذا دکتر سلاجقه رييس سازمان جنگل ها در نشست مشترکي كه با وزير جهاد کشاورزي در ارتباط با بحث هاي کلان مديريت منابع طبيعي کشور داشته است به توافق لازم نرسيده و ترجيح مي دهد براي جلوگيري از انحلال سازمان و ثبت اين اقدام به نام وي از سمت خود استعفا داده و به دانشكده منابع طبيعي (محل كار خود) باز گردد. شنيده ها حاكي است اختلاف نظر ديگر دكتر سلاجقه در مورد واگذاري اراضي مورد اختلاف متجاوزين به منابع طبيعي با سازمان بوده است  به نظر من اگر چه عمر مديريتي دكتر سلاجقه در سازمان كوتاه بود اما با چنين رفتني نام نيكي از خود بر جاي گذاشت. به گزارش سبزپرس، وزیر کشاورزی طی حکمی اورنگی، رئیس سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی را به سمت سرپرستی سازمان جنگلها و مراتع کشور منصوب کرده است. سلاجقه سیزدهمین رئیس سازمان جنگلها، مراتع و ابخیزداری کشور بود و دقیقاً 400 روز در این سمت حضور داشت.

خبرهای مرتبط:

انحلال سازمان منابع طبیعی بعد از 106 سال آغاز شد؟

فروپاشي تنها دستگاه حاکميتي منابع طبيعي کشور

Posted in: دسته‌بندی نشده Filed under: