معرفی وب سایت: مدلسازی شهری و پیچیدگی هایش

 

روی یکی از گروه هایی که عضوش هستم ایمیلی به دستم رسیده و وب سایتی معرفی شده است در مورد مدلسازی شهری بر اساس نگرش پیچیدگی و با استفاده از متدهایی مثل فراکتال ها. گرچه شاید این موضوع به طور مستقیم با محتوای این وب سایت مرتبط نباشد اما به نظرم رسید از دو جهت ارزش بیان را داشت.

اول اینکه شهرها نقش ویژه ای در تغییرات اقلیمی دارند و در مجموع بهبود روش های طراحی آن ها می تواند نقش بسزایی در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای داشته باشد و دوم اینکه روش استفاده شده که بر اساس مدلسازی عاملگرایانه (چند عامله) است می تواند برای دوستانی که در حوزه های مختلف محیط زیستی فعال هستند جذاب باشد.

آدرس این پایگاه اینجا است.

 

طراحی شهری 

 

Posted in: دسته‌بندی نشده Filed under: