10 فرمان + 1 فرمان!

1- تا می تونید از ماشین شخصی تون استفاده نکنید و کلا ترددتون رو کمتر کنید 2- تا می تونید گیاه و درخت بکارید و با حیوانات و گیاهان دوستی و محبت کنید 3- تا می تونید آب، برق و انرژی و هر چیز دیگه رو کمتر مصرف کنید 4- زندگیتون رو تا می تونید از نایلون و پلاستیک خالی کنید 5- زباله هاتون رو کم کنید، و اونهایی رو که مونده هم حتما تفکیک کنید، و هرگز هیچ جور زباله ای رو بیرون نندازید 6- در محیط کارتون سیستم مدیریت محیط زیستی رو مستقر کنید، دستور کاملش در متن ایزو