مطالبات محیط زیستی از وکیل منتخب مردم

مطالبات محیط زیستی از وکیل منتخب مردم
گروه پارک های طبیعی: https://t.me/joinchat/BX5aHzwvctyOkF9lTz2Yig
جنگلبانان و محیط بان با دل خونین وقلب شکسته از عملکرد دولت در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی با سیلی صورت سرخ نگهداشته در کنار مردم فهیم در خلق حماسه تاریخی نقش آفرینی کردند بالب خندان و قلب آشفته در ساعات خوش مردم حضور دارند مطالباتی دارند و دغدغه اینکه سیاست ناکارآمد دولت در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی ادامه داشته باشد.
یادش به خیر رسول اف یکی از مدیران خوش نام و موفق منابع طبیعی می گفتند جنگلبان جماعت عجیب مردمانی هستند هفته ها تلاش می کنند که وقت بگیرند و ساعت ها در اطاق انتظار به نوبت می نشینند تا وقتی برای خواست و مطالبه شان فراهم آید وقتی نوبت شان میرسد انتظار داری از مشکلات معیشتی و نیاز های صنفی سخن بگویند ولی این چنین نیست  آنها غالبا دغدغه جفا هایی را دارند که برمنابع طبیعی میرود. آنچه مسلم است با تمامی تبعیضات معیشتی که حتی در مقایسه نسبی با دیگر دستگاههای بر جنگلبان و محیط بان می رود مطالبات جوامع جنگلبانی و محیط بانی معیشتی و صنفی نمی باشد.
متن کامل در پاریگاه خبری تحلیلی زیست بوم در لینک ذیل ملاحظه کنید:
http://zistboom.com/fa/news/34707/مطالبات-محیط-زیستی-از-وکیل-منتخب-مردم
مطالبات محیط زیستی از وکیل منتخب مردم
گفته بودیم با تمامی  نقد های که بر عملکرد دولت  روحانی  در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی داریم  برای حراست از برجام انرژی هسته‌ای ایران، در راستای حفظ منافع  و امنیت ملی  از میان کاندیداها  فقط و فقط به روحانی رای بدهیم.
Posted in: دسته‌بندی نشده