سفر مرگ

برای پرندگان فریدونکنار

 

بوی پاییز اغوا کننده است

بوی نم تالاب

 اما تو از شوق رسیدن بگذر

**************

صیادان به انتظارند

این دام ها قتلگاه توست!

**************

اینجا خرامیدنت را نمی خواهند

آسمان اینجا

رنگ دیگریست

رقص پروازت را بردار

برو به آسمانی که همیشه یک رنگ است!.

 

Posted in: دسته‌بندی نشده