عوارض آلایندگی در انتظار یک تصمیم بزرگ

روزنامه جامعه فردا- شینا انصاری؛  این روزها که آلودگی هوا نفس شهرهای بزرگ و صنعتی کشور را بریده است، موضوع اصلاحیه مالیات بر ارزش افزوده و از جمله تبصره یک ماده 38 این قانون در دستور کار مجلس قرار دارد. مطابق این قانون که از سال 1387 اجرایی شده است «واحدهای آلاینده محیط‌زیست طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط‌زیست مشمول پرداخت یک درصد از فروش به عنوان عوارض آلایندگی هستند.» ضمن تأکید بر اینکه مالیات بر انتشار آلاینده‌ها به‌عنوان یکی از ابزارهای کارآمد کنترل آلودگی می‌تواند برای جبران خسارت‌های زیست‌محیطی و دنبال کردن اهداف مدیریت محیط‌زیست اثرگذار باشد، نکته اساسی نحوه بهره‌گیری از عوارض وصولی در جهت رفع آلودگی صنایع آلاینده و متعاقب آن ارتقای وضعیت محیط‌زیست شهرها و روستاهای محل استقرار آن صنعت است. موضوعی که متاسفانه طی همه سال‌های اجرای قانون موصوف مغفول مانده است. 

Posted in: دسته‌بندی نشده