مخدوش کردن چهره زیبای ایران با قتل عام حیات وحش در اذهان جهانیان

مخدوش کردن چهره زیبای  ایران با قتل عام حیات وحش در اذهان جهانیان

متاسفانه برخی از مردم کشور ما با 3000 سال تمدن بشری به قدری در سیاه چاله جهالت غوطه ور شده اند و با مخلوقات خدا به زعم دشمنی با برخی مسئولین دلسوزکه سخنانشان با منافع آنها و کسانی که برای آنها خوش رقصی می کنند در تعارض می باشد وسعی در خراب کردن افکار و ایده های مثبت حفاظت از محیط زیست این مسئولین عزیز را دارند.تصرف های زیستگاه های حفاظت شده،کشتار هر جنبنده در طبیعت و به تازگی هم کشتار بی رحمانه گونه در حال انقراض پلنگ ایرانی که این زیر گونه از بزرگترین و زیبا ترین پلنگ های دنیا به شمار می رود شش پلنگ در کمتر از چند ماه زهی تاسف .البته پلنگ های مظلوم یکی از گونه های مورد ترور این دژخیمان هستند. اینان به خرس و توله های بیگناهش که با دریدن شکم آنها به جشن و پایکوبی می پرداختند و و با غرور جهالت گونه از این جنایت عکس و فیلم تهیه می کردند رحم نکردند و یا باکوبیدن پتک بر پیشانی الاغ نگون بخت و یا پرتاب الاغی دیگر از بالای پل به عمق دره و تهیه فیلم از این جنایات،  ایرانی را در اذهان جهانیان به اقوامی بدوی و دشمن محیط زیست و خشونت گرا معرفی می نمایند.دنیا با دیدن و خواندن این گونه مطالب وحشتناک چگونه میتواند بر گفته ها و عطوفت ایرانی صحه بگذارد؟چرا باور نمی کنند که ما هیچگاه در پی ساخت سلاح اتمی نیستیم؟و رهبر معظم ما آن را حرام دانسته اند.چون جاهلانی از این دست این ذهنیت را در اذهان جهانیان وبا دادن مستمسک به دست دشمنان انقلاب  بوجود آورده اند که : ببینید اینان که با توله خرس بی گناه و یا حیوانات خدا اینگونه رفتار می کنند اگر سلاح اتمی داشته باشند با مردم دنیا چه می کنند. و ایران هراسی را در دل مردم جهان که این فجایع را می بینند می اندازند. این در حالی است که بارها و بارها مسئولین و مقام معظم رهبری بر صلح آمیز بودن هسته ای ایران تاکید نموده اند.ولی نشان دادن چهره خشن از مردم مهربان ایران در رسانه های جهان به واسطه جهالت همین افراد که پس از جنایتشان مورد هیچ مواخذه ای قرار نمی گیرندوجهه ما را در دید جهانیان مخدوش نموده اند .باید جلوی همین جاهلان داخلی را با قدرت گرفت تا دشمنان این مرزو بوم برای همیشه دهانشان بسته گردد و از این مطالب سوءاستفاده ننمایند.باید سریعاً در مقابل نابودی تتمه حیات وحش کشور ایستاد.مجلس محترم باید قوانین سختگیرانه را تدوین نماید.هم اینک نیز بسیار دیر شده است.تقویت و تجهیز سازمان حفاظت محیط زیست یکی از راه های کمک به جلوگیری از نابودی محیط زیست کشور است.سپردن بخشی از خدمت سربازان به سازمان حفاظت محیط زیست نیز یکی دیگر از راه های مقابله با ترور حیات وحش کشور می باشد.

Posted in: دسته‌بندی نشده