لايحه «جرم و قضازدايي» آسيب به منابع طبيعي ومحيط زيستوضعيت كنوني شكار و صيد و تنوع زيستي در ايران اساسا رضايت بخش نيست. پلنگ ايراني سال هاي بدي را پشت سر مي گذارد و مي رود تا مانند ببر هيركان و شير ايراني از روي كره زمين حذف شود
    «محيط زيست كشور در چه وضعيتي است؟از آلودگي هواي كلانشهرها كه جان شهروندان را مي گيرد تا بحران درياچه ها و تالاب هاي ايران. از تصرفات غيرقانوني منابع ملي تا استقرار صنايع آلاينده در نزديكي اكوسيستم هاي ارزشمند. تخريب و بهره برداري غيراصولي ازجنگل ها و منابع طبيعي و تغيير كاربري ها و جاده سازي ها و معدن كاوي هاي خارج از استانداردهاي زيست محيطي در مناطق چهارگانه سازمان و ده ها جرم ديگر حوزه محيط زيست و منابع طبيعي در حالي كه مديركل قوانين و مقررات قوه قضايي گفته بود كه «لايحه جرم زدايي و قضازدايي از برخي عناوين مجرمانه» درباره حذف عنوان مجرمانه از رفتارها و جرايم كم اهميت و كنترل اين رفتارها در قالب تدابير پيشگيرانه يا مقررات انضباطي و اداري است و در حقيقت تعهد دولت در مداخله و كنترل اين رفتارها و با سازوكاري ساده تر و سريع تر تداوم مي يابد، جرايم مهم و اساسي محيط زيستي نيز شامل اين تغييرات شده اند. در همين حال كارشناسان مي گويند كه تصويب اين لايحه مي تواند در حوزه محيط زيست به افزايش جرايم و تشديد تخلفات محيط زيستي و در نهايت پيشروي بحران هاي كنوني و بروز معضل هاي جديد در اين حيطه منجر شود.

    به گفته صاحبنظران حوزه حقوق محيط زيست و منابع طبيعي، اين لايحه كه اكنون براي بررسي، به كميسيون قضايي مجلس رفته است در صورت تصويب مي تواند براي محيط زيست و منابع طبيعي كشور و در نتيجه شهروندان، مشكلات و بحران هاي جدي ايجاد كند: مشكلاتي كه امروزه در تمامي كشورهاي جهان با قوانين هر روز سختگيرانه تر حل شده است.

ادامه در روزنامه اعتماد/ 24 /11/92 ص 7 در لینک :

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2902138

Posted in: دسته‌بندی نشده