هزینه‌های آلودگی هوا در شهر یزد

دکتر رحمان خوش‌اخلاق

استاد دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر

مرضیه ستوده‌نیا کرانی

کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر

 

چکیده

هدف این پژوهش، ارزیابی عوامل مؤثر بر میزان غلظت آلاینده‌های هوایی شهر یزد و هزینه‌های زیست محیطی ناشی از آن بر ساکنین این شهر با استفاده از روش ارزیابی مشروط (CVM) و سپس برآورد تولیدات ناخالص تعدیل‌شده (EPD) به دلیل هزینه‌های زیست محیطی برای بهبود کیفیت هوا است. نتایج نشان می‌دهد که به طور متوسط، هر شهروند یزدی حاضر است برای جلوگیری از بدتر شدن کیفیت هوا سالانه مبلغ 4937 ریال از مالیات‌هایش هزینه گردد، در حالی که وضعیت فعلی، مبلغ سرانه مصرف‌شده برای این هدف تنها 1627 ریال است. بنابراین، با توجه به تعدیل ارزش بهبود کیفیت هوا، با کسر کردن هزینه‌های زیست محیطی از تولید ناخالص داخلی، تولید خالص داخلی تعدیل‌شده  4887930630 در سال 1389 برای شهروندان یزدی، به عنوان سطح واقعی رفاه بدست آمده است. 

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

Posted in: دسته‌بندی نشده