پیشنهاد باشگاه کوه‌نوردان آرش برای گرامی‌داشت جان‌باختگان برودپیک

باشگاه کوه‌نوردان آرش پیشنهاد داده است که در هفته‌ی آخر تیر، در برنامه‌های کوه‌نوردی یادی کنیم از گشایندگان “مسیر ایران” روی برودپیک که در سال گذشته، هنگام بازگشت از قله جان باختند.

کسانی که مایل‌اند پوستر آیدین بزرگی، پویا کیوان و مجتبی جراهی را دریافت کنند، می‌توانند با شماره‌ی 66974787 (دفتر باشگاه آرش) تماس بگیرند.

 

Posted in: دسته‌بندی نشده