بانک اطلاعات متخصصین محیط زیست

سازمان حفاظت محیط زیست به منظور بهره گیری از تجربیات و دانش علمی فرهیختگان و متخصصین محیط زیست کشور در انجام پروژه های پژوهشی و مشاوره های علمی بانک اطلاعات متخصصین محیط زیست را ایجاد نموده است. برای تکمیل فرم مربوطه می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید.

 بانک اطلاعات محققین و متخصصین محیط زیست کشور

Posted in: دسته‌بندی نشده