حرکات پوپولیستی مطلقاً ممنوع برنامه اجرائی بده

در اوج گریه و زاری مسئولین روز بر مرگ محتمل تالاب میقان حرکات اعتراضی فعالان فهیم هجدهمین هفته خود را پشت گذاشت ، سبزی فروش محترم سرگذر هم متوجه شده است فعاليت كارخانه آلومينيوم‌سازی اراک، كوره‌های آجرپزی، گرد و غبار تالاب كویری میقان، فعالیت صنایع دشت شازند، تردد خودروها، كارخانه‌های ضایعاتی و پديده گرد و غبار در غرب ایران و … مهم‌ترین دلایل آلودگی هوای اراک هستند.
مردم فریبی را از طرف هرکسی و بهر شکلی بر نمی تابیم، معضل شفاف است برای حل معضل یا علی گفتیم و عشق آغاز شد ، پس راه حل علمی با قابلیت اجرائی بدهید…

Posted in: دسته‌بندی نشده