ارزش های محیط زیستی خفاش وضرورت حفاظت از سایت های زیستگاهی خفاش ها

خفاش های آفریقا و جزایر اطراف آن نزدیک به 300 گونه است، اما توزیع بسیاری از گونه ها مناسب نمی باشد و بسیاری از آنها کمتر
شناخته شده اند. با وجود نقش حیاتی خفاش ها (Chiroptera) در گرده افشانی و توزیع دانه گیاهان و همچنین نقش این شکارچیان در تعدیل حشرات و… حسب اعلام IUCN یک پنجم از گونه های خفاش در آفریقا در معرض تهدید می باشد، و جمعیت آن ها در حال کاهش است. دلایل عمده این امر از دست دادن زیستگاه، اختلال و تخریب سایت های پناهگاهی( جای شب بسر بردن) ، شکار برای گوشت ، استفاده وتبدیل مناطق زیستی، و استفاده از آفت کش ها در مناطق زیستی آنها و … می باشد. از این رو AfriBats به دنبال بسیج دانش اعم از آماتور و حرفه ای طریق پلت فرم iNaturalist در جهت حمایت از خفاش راه انداخته است. در سرزمین ما زیست گاه های این گونه های حافظ طبیعت کمتر شناخته شده و تقریباً هیچگونه مدیریت حفاظتی بر این زیستگاهها اعمال نمی شود. از اینرو به طبیعت گردان بویژه کوهنوردان، گردشگران غار ها و …. توصیه می شود ضمن خودداری از ورود به چنین زیستگاه ها در 

گزارش سفر   های خود به معرفی این سایت های حساس اقدام نمایند…

Posted in: دسته‌بندی نشده