مناطق حفاظت شده دریائی ایران کجا هاست؟!

حسب اعلام  اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت مناطق حفاظت شده دریایی در حال حاضر  2.8٪ از اقیانوس های جهان را پوشش
   می دهد.  که در مجموع یک منطقه بزرگتر از اروپا را شامل  می شود. ا
http://ow.ly/qa1kQ
 موقعیت مکانی آخرین وضعیت را در نقشه  ارائه  شده توسط   IUCN و UNEP-WCMC
  و بانک اطلاعاتی جهانی تدوین شده در اکتبر 2013   
  (WDPA)

 مناطق حفاظت شده دریائی را در سایت   
www.protectedplanet.net
ملاحظه کنید.
من نتوانستم در جستجوئی خود منطقه ای ثبت شده ای  از ایران  پیدا کنم، البته تا آنجا اطلاع دارم بخش مربوطه در محیط زیست چندین سال قبل (دور اول ابتکار) تلاشی را در این ارتباط شروع کرده بودند امید است پس از هشت سال استراحت دوباره تلاش خود را شروع کنند
Posted in: دسته‌بندی نشده