معرفی کتاب: بوم شناسی اجتماعی مدیریت منابع آب

همزمان با مراسم یادبود یکی از مترجمان کتاب «بوم شناسی اجتماعی مدیریت منابع آب» در شرکت مدیریت منابع آب ایران، از این کتاب رونمایی شد. به گزارش شبکه خبری آب ایران، این کتاب را «راندال کریگ»، از گروه جامعه شناسی کشاورزی و توسعه دانشگاه ساسکاچوان کانادا، تألیف کرده و شیما مرادی، میترا عزیزی نژاد و علی پورخیری آن را ترجمه کرده اند.


کتاب «بوم شناسی اجتماعی مدیریت منابع آب»، مطالعه ای در مورد فعالیت های کشاورزی و کیفیت آب در کانادا است و در 193 صفحه ترجمه شده و از سوی انتشارات پویه مهر اشراق و روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مدیریت منابع آب ایران منتشر شده است.
شیما مرادی، از مترجمان این کتاب و کارشناس دفتر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مدیریت منابع آب ایران، روز جمعه بیست و ششم مهرماه 1392 در سانحه دلخراش اتومبیل درگذشت. وی متولد 1359 در کرمانشاه، دارای مدرک کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه علم و صنعت ایران بود و از زمستان 1388 به عنوان مترجم دفتر روابط عمومی و امور بین الملل و نیز مدرس دوره های زبان انگلیسی، با شرکت مدیریت منابع آب ایران همکاری می کرد.
این کتاب در شش فصل تألیف شده و شامل مباحثی در خصوص «جامعه شناسی شیوه های زراعی و کیفیت آب»، «منابع کشاورزی و زمینه تصمیم گیری کشاورزان»، «شیوه های زراعی، کیفیت آب و خطراتی برای بهداشت زیست بوم»، «دغدغه های زیست محیطی کشاورزان»، « بوم شناسی اجتماعی مدیریت منابع آب» و «پیشنهاداتی برای یک کشاورزی پایدارتر» است.
در پشت جلد این کتاب آمده است: «اصطلاح بوم شناسی اجتماعی به این موضوع اشاره می کند که چگونه بررسی انتقادی از روندهای اجتماعی، سیاسی و تولیدی، می تواند منجر به ایجاد یک رویکرد بوم شناختی و اخلاقی در جامعه شود. این مطالعه در پی یافتن پیوندهای میان فرهنگ کشاورزی و تغییرات در محیط های محلی اجتماعی و طبیعی است.»

Posted in: دسته‌بندی نشده