فراتر از دو خبرِ خوش

دو خبر به نسبت خوش در آسمان محیط‌زیست ایران اسلامی منتشر شده است. نخست آن که مدتی پیش معصومه ابتکار اعلام کرده بود تلاش می‌کند تا شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست را فعال کند. خبر دوم، مربوط می‌شود به جدی گرفتن نهادهای مدنی توسط سازمان محیط‌زیست پس از هشت. این دو خبر خوب البته نکاتی هم در بطن خود دارند.


همان گونه که

Posted in: دسته‌بندی نشده