نامش رودخانه «حفاظت شده» است!

پایگاه خبری سبز پرس- شینا انصاری: نامش رودخانه حفاظت شده است. در سال 1346 بر اساس مصوبه شماره یک شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید«رودخانه کرج» و تمامی رودخانه ها و چشمه هایی که به آن می ریزند از سرچشمه تا سد حفاظت شده اعلام شد. بسیار پیشتر از این و بر اساس اسناد تاریخی، امیرکبیر مجموع آب قابل بهره برداری از این رودخانه را به 84 سهم تقسیم نمود که فقط 9 سهم آن مربوط به تهران بود.
رودخانه حفاظت شده کرج به عنوان یکی از پرآب ترین رودخانه های دامنه جنوبی البرز دارای حوزه آبريزی به وسعت حدود 843 کيلومتر مربع است و 13 زيرحوزه دارد. حوزه‌ آبریز این رودخانه به دلیل آنکه 64 درصد از وسعتش جزو مناطق حفاظت شده محسوب می شود، یکی از زیستگاه های بسیار ارزشمند طبیعی کشورمان است. این رودخانه به لحاظ ساختار بستر و مشخصه های هیدرولوژیکی و برخورداری از پتانسیل های بالقوه زیستی (نظیر قدرت خودپالایی چشمگیر و اکسیژن سرشار) توانسته به لحاظ بوم شناختی اکوسیستمی در خور زیست انواع پرندگان آبزی و کنارآبزی و آبزیانی که در نوع خود کم نظیر هستند، باشد. هرچند گذشت زمان، سرازیر شدن جمعیت به شهر تهران و اهمیت یافتن موضوع تامین آب برای پایتخت به موازات مهاجرپذیری شهر کرج و شکل گیری«کلانشهر کرج» موجب ایجاد چالش های جدی در جهت حفاظت و مراقبت از این رودخانه شده است؛ اما آنچه در حال حاضر بقای این رودخانه حفاظت شده را بیش از هرچیز تهدید می کند و چونان کابوسی بر ادامه حیات این رودخانه سایه افکنده است، راه اندازی تونل انتقال آب کرج- تهران بدون پیش بینی حق آبه زیست محیطی متناسب برای این رودخانه است. 

Posted in: دسته‌بندی نشده