دریاچه ارومیه محروم از آب و تدبیر – قسمت دوم

از لابلای گفته ها و اظهار نظر ها، این اظهارات را برگزیدم تا به آدرس های غلط و دارای انحراف  بپردازم و بگویم برخی نظرات تا چه حدی با مسیر  احیای دریاچه زاویه دارد.

دراین یادداشت باعنوان “هزینه‌های احیای دریاچه ارومیه هنگفت و زمانبر” از اظهارات آقای دکترکردوانی استفاده می کنم

“کردوانی اما تاکید دارد که هرگز از خشک شدن دریاچه ارومیه خشنود نیست اما معتقد است از آنجایی که هزینه‌های احیای آن هنگفت و زمانبر است بهتر است کسانی که در بوجود آمدن این شرایط نقش داشتند بیش از این زمان را برای خشک

Posted in: دسته‌بندی نشده