وقتی رودخانه به «کارواش» تبدیل می شود!!

آخرین روزهای تابستان ۱۳۹۲- رودخانه شهر چای،ارومیه
Posted in: دسته‌بندی نشده