تغییر اقلیم جهانی

مبحث جدیدی با عنوان Climate Change در پایگاه open2study قرار گرفته .

مدرس خانم پروفسور Lesley Hughes

از Macquarie University . امیدوارم مفید باشه . مبحث تا تاریخ 6 اکتبر ( 19 مهر ) و البته مسلما به وقت خودشون ( استرالیا ) باز هست .

Posted in: دسته‌بندی نشده